Legemidlers påvirkning på miljøet

Bloggivest_860x400_Ivar_Eriksen

 

 

 

 

 

 

Av Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF og prosjektleder for Grønt sjukehus

Utvikling av nye legemidler har ført til bedre behandlingsalternativer og økt livskvalitet. Kort sagt: Vi lever lenger og har det bedre. Men produksjon og forbruk av legemidler øker dramatisk i hele verden, og med det også legemidlenes inntreden i naturens kretsløp. Konsekvensene av dette vet vi ennå ikke omfanget av.

Det foregår nå forskning i flere land på hva som skjer med legemidlene når de kommer ut i naturen, og det er funnet målbare konsentrasjoner av legemidler både i vassdrag og fjorder, og i organismer som lever i vann som fisk og blåskjell.

Spesialisthelsetjenesten er storforbruker av legemidler, og forbruket er økende. I et miljøperspektiv er det derfor viktig at vi undersøker mulighetene for å redusere utslipp av legemidler, og at vi bidrar til redusert utslipp ved produksjon, ved å stille relevante miljøkrav i alle anskaffelser.

150 tonn Ibux og Paracet årlig
Det aller meste av legemidler havner etter hvert i vannet vårt, fordi det skilles ut når vi går på toalettet eller kaster rester i vasken. Noen av virkestoffene vil brytes ned under renseprosessen, andre vil ikke det. De stoffene som ikke brytes ned føres videre til vassdrag og fjorder, eller havner i slammet fra renseanleggene, som blant annet brukes til gjødsling i landbruket.

Bruken av smertestillende preparater som Ibux og Paracet har skutt i været, og hvert år får vi nordmenn i oss over 150 tonn av disse legemidlene. Ifølge Merete Grung, forsker ved Institutt for vannforskning (NIVA), brytes disse stoffene forholdsvis raskt ned, men på grunn av den jevne tilførselen er det et konstant nivå i naturen.

Må redusere bruken av antibiotika
Antibiotikaresistente bakterier er en stor trussel mot folkehelsen. Mangelen på effektiv antibiotika kompliserer og forsinker behandlingen av vanlige infeksjoner på sykehus. De siste årene har antibiotiske rester i miljøet blitt stadig mer anerkjent som en potensiell risikofaktor for utvikling av resistens.

I Norge har man i økende grad blitt oppmerksomme på at det er nødvendig å redusere bruken av antibiotika. Det er svært positivt at helseministeren, gjennom pressen, har oppfordret befolkningen til å være behjelpelige med å begrense bruken av antibiotika til det helt nødvendige.

8 tiltak for å redusere utslipp fra legemidler
Grønt sjukehus er et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene for å sikre en helhetlig tilnærming til miljø- og klimautfordringene i spesialisthelsetjenesten. Vi mener følgende tiltak kan bidra til å redusere utslipp fra legemidler i miljøet:

  1. Alle miljøfarlige legemidler bør være reseptbelagte for å få ned bruken til det absolutt medisinsk nødvendige.
  2. Det bør fokuseres på alternative behandlingsmåter som initiativet Grønn resept (tiltak for å øke legenes og pasientenes bevissthet rundt behandling av livsstilssykdommer uten bruk av medisiner).
  3. Lege og apotek må gi veiledning om riktig bruk og destruksjon av legemidler.
  4. Det må være enkelt å levere inn ubenyttede medikamenter.
  5. Legene må ikke skrive ut større mengde medikamenter enn det pasienten har behov for.
  6. Den enkelte pasient har et ansvar for ikke å hente ut større mengde medikamenter enn han har behov for.
  7. Foretakene må stille relevante miljøkrav ved anskaffelse av legemidler.
  8. Informasjon om legemiddelsubstansens miljøpåvirkning bør gjøres offentlig tilgjengelig på legemiddelverkets hjemmeside.

Vennlig hilsen
Ivar Eriksen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s