Hjerneslagkampanjen har effekt!

Bloggivest_860x400_Martin_Kurz

 

 

 

 

 

 

 

Av Martin Kurz, seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssjukehus

Denne månaden køyrer vi ein opplysningskampanje i Helse Vest om symptoma på hjerneslag og om kor viktig det er å ringje 113 med ein gong ved mistanke. Ved ein liknande kampanje i fjor, fekk vi fantastiske resultat. Fleire kjem no tidsnok til sjukehuset slik at vi kan gi dei den mest effektive behandlinga.

Du har kanskje sett det på Facebook, i annonsar og på plakatar, når vi seier «SMIL – du har fått hjerneslag»? Kampanjen blei lansert første gong i mai i fjor. Informasjonskampanjen, i regi av Program for pasienttryggleik i Helse Vest, var resultatet av eit initiativ og lengre arbeid for å få i gang ein nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Då ei nasjonal satsing av ulike grunnar ikkje lèt seg gjennomføre, valde vi å leggje opp til ein regional kampanje på Vestlandet.

Vi gjorde det same i fjor. Kampanjen gjekk då i ein månad og hadde eit avgrensa budsjett. Men Helse Vest og alle deltakande sjukehus gjorde ein fantastisk jobb med å få spreidd den viktige bodskapen. Resultatet av opplysingskampanjen i fjor er veldig gledelig: Merksemda i befolkninga på Vestlandet har auka betydeleg. Kjennskapsundersøkinga vi gjorde då, viser at kjennskapen til symptoma på hjerneslag har auka med ni prosentpoeng frå 66 prosent før kampanjen til 75 prosent etter.

Dette er eit meir enn godt og lovande resultat – særleg når vi tek inn at informasjonskampanjen berre varte i på fire veker. Og det stoppar ikkje der. Trass i at dei fleste liknande korte, regionale kampanjane ikkje klarte å vise haldningsendringar i befolkninga, så har vi hatt ein markant auke i talet på telefonar inn til 113 knytt til symptoma på hjerneslag. Auken er på heile 55 prosent berre i Stavanger åleine!

Og endå betre – mange fleire pasientar får no behandling for hjerneslag i akuttfasen. I Stavanger auka talet på gjennomførte behandlingar med blodproppoppløysande medisin (trombolyse) med meir enn 35 prosent. Også dei andre sjukehusa i Helse Vest har vist ein solid auke i talet på pasientar som er behandla med trombolyse. Dette vil eg kalle eit formidabelt resultat for ein kampanje med eit avgrensa økonomisk utgangspunkt og tilsvarande kort varigheit!

Dette er eit så bra resultat at vi no er i gang med ein ny runde av den regionale informasjonskampanjen. Vi har ikkje råd til at livskvalitet, og i verste fall, liv går tapt fordi ein ikkje har nok kunnskap om hjerneslag og kor viktig det er å komme raskt til behandling.

Dette er ei påminning til sentrale helsestyresmakter i Noreg om å satse på ein nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag – slik dei har gjort i England i fleire år, og som dei lanserte i Sverige i fjor. Det ikkje tvil om at ei slik langvarig, nasjonal satsing vil gi gode resultat. Resultata frå informasjonskampanjen i England blei nyleg offentliggjorde: Både talet på førespurnader knytte til symptoma på hjerneslag og talet på pasientar som blei behandla med trombolyse, auka signifikant og konstant gjennom åra informasjonskampanjen gjekk.

La oss håpe at Noreg også ser at det er nødvendig med ei nasjonal satsing. Enn så lenge kjører vi vår eigen regionale kampanje – med god effekt!

Hjelp oss å redde hjernen – del den viktige informasjonen med venner og kjende. Kanskje kan akkurat du bidra til å redde liv. Du finn meir informasjon om symptoma på hjerneslag og kva du skal gjere om du kjenner dei att, på nettsida http://www.helse-vest.no/hjerneslag.

Helsing

Martin Kurz

3 tanker på “Hjerneslagkampanjen har effekt!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s