Hjelp oss å redde hjernen!

Bloggivest_BenteAae_860x400

 

 

 

 

 

 

Av Bente Aae, kommunikajsonsdirektør i Helse Vest RHF

Kjenner du symptoma på hjerneslag og veit du kva du skal gjere om du kjenner dei att? Det er det mange som ikkje gjer. Framleis kjem over 80 prosent av dei som får hjerneslag, for seint til sjukehuset til å få den mest effektive behandlinga.

– Eg veit eg har vore heldig. Eg veit òg grunnen til at eg har vore så heldig. Det er fordi kona ringde 113 med ein gong og ikkje venta. Dette seier Helge Alne når han fortel om den gongen han fekk hjerneslag. Historia er eit eksempel på kor viktig det er å handle raskt når ein sjølv kjenner eller ser symptoma på hjerneslag hos andre. Det kan redde liv.

Les heile historia om Helge Alne i Helse i vest

Kvart år blir om lag 16 000 nordmenn ramma av hjerneslag. Hjerneslag er ein av dei vanlegaste årsakene til invaliditet og til at pasientar hamnar på sjukeheim. Slik treng det altså ikkje å vere!
Eit hjerneslag kjem som oftast utan forvarsel, og cellene i hjernen tek straks til å døy. Om den som er ramma av hjerneslag kjem raskt til sjukehus, finst det effektive behandlingsmetodar som kan opne blodtilførselen slik at området i hjernen ikkje døyr.

Ved å lære deg tre enkle symptom på hjerneslag, har du kunnskap som kan redde liv, og som aukar sjansane for at hjerneslaget ikkje gir varige skadar. Dei vanlegaste symptoma er lamming i fjes, arm eller fot og språkforstyrringar. Kjenner du desse att hos deg sjølv eller nokon som er nær deg, er det berre éin ting å gjere: Ring 113

Når vi i sjukehusa veit at så mange fleire burde kome raskt til behandling ligg det til ansvaret vårt å gjere informasjon om hjerneslag godt tilgjengeleg. I 2014 starta vi ein informasjonskampanje retta mot befolkninga på Vestlandet. I ei undersøking i etterkant av kampanjen svarte 32 prosent at dei hadde sett/hørt ein kampanje for hjerneslag i løpet av dei siste to månadane. Rekna om betyr det at 263 975 personar over 18 år fekk med seg informasjonskampanjen om hjerneslag. I tillegg hadde kjennskapen til symptoma på hjerneslag auka, samanlikna med ei tilsvarande måling i 2012. Likevel er det enno altfor mange som ikkje kjenner symptoma eller er klar over kor viktig det er å kome raskt til sjukehus. I staden for å ringje 113, ventar dei. Dei ser situasjonen litt an og ventar på symptombetring. Her har vi ein stor folkeopplysningsjobb å gjere.

I håp om å nå ut til endå fleire med den viktige bodskapen, gjentek vi denne månaden informasjonskampanjen. Du vil finne informasjon om hjerneslag på nett, i sosiale medium, TV, aviser, på plakatar, i brosjyrar og fleire andre stader. Gjennom informasjonskampanjen håpar vi å skape merksemd omkring, og auke kunnskapen om, symptom på hjerneslag og kor viktig det er med rask behandling. Og vi treng di hjelp for å nå ut til fleire.

Bli med oss å spreie den viktige bodskapen! Hjelp oss å redde hjernen!

Helsing Bente Aae

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s