Gode resultat gir motivasjon

Bilde av adm.dir. Herlof NilssenOpenheit om kvaliteten på helsetenestene våre er viktig for både pasientar, pårørande og helsetenesta sjølv. Og det gir oss motivasjon til å bli betre.

Av Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF

For eit par veker sidan, då den siste kvalitetsmålinga av norske sjukehus blei lagt ut, kunne vi lese følgjande i ei pressemelding frå Helsedirektoratet:

«Helse Vest fortsetter sin positive utvikling med flest indikatorer med best resultat, og med en positiv eller stabil utvikling på flest indikatorer.»

Det var sjølvsagt hyggeleg lesing. Men kva betyr dette?
Dei nasjonale kvalitetsindikatorane gjer ein peikepinn om kvaliteten på områda som blir målte. Formålet er å gi alle, og særleg pasientar, pårørande, helsepersonell, leiarar og politikarar, informasjon om kvaliteten på tenestetilbodet innanfor helsetenesta. Her blir vi målte på alt i frå behandling og overleving knytt til spesifikke diagnosar, pasienterfaringar ved sjukehusopphaldet, sjukehusinfeksjonar, ventetid, fristbrot innanfor rusbehandling og psykisk helsevern og graviditet og fødsel for å nemne nokre. Openheit rundt kvalitet er ein føresetnad for forbetring.

Vi behandlar stadig fleire, og det gjer vi med stadig betre resultat. Forventningane befolkninga har til behandlinga i sjukehusa er ei tillitserklæring og til stor inspirasjon for oss. Offentliggjering av dei nasjonale kvalitetsindikatorane gjer at du sjølv kan følgje med, at du kan sjå oss i korta og at det er openheit rundt arbeidet vi driv. Det er eit døme på pasientens helseteneste at du kan følgje oss slik. Du kan til og med velje sjukehus basert på kvalitet.

I Helse Vest kjem vi altså best ut på flest indikatorar. Det er hyggeleg, og det ligg mykje godt arbeid bak. Men teiknar vi berre glansbilete? Eg synest vi må kunne seie høgt at mykje er bra. Samtidig er det mykje som kan bli endå betre. Slike målingar er ein del av grunnlaget i det vidare forbetringsarbeidet vårt.

Den store innsatsen vi nå legg inn på å kvitte fristbrot og korte ventetidene, kjem til å halde fram. Sidan 2002 og til i dag har vi redusert ventetidene frå 214 dagar til 67 dagar og vi skal bli betre. Vi må få bukt med bruk av korridorplassar. Meir av kreftutgreiinga må skje raskare. Eg forventar at programmet vårt for pasienttryggleik skal gi betre kvalitret og redusere talet på pasientskadar framover. At vi er på god veg viser innføringa av trygg kirurgi, kor bruk av sjekkliste under operasjon har gitt ein nedgang på heile 42 prosent på alle typar komplikasjonar.

Sjølv om vi er best på mange område så er det altså nokre område kor vi ikkje kjem så godt ut som vi skulle ønskje. Her er det viktig at vi ikkje skjuler oss bak dei gode resultata men faktisk grip fatt i dei oppgåvene vi må løyse.

Når vi får slik positiv omtale vil eg sende ein stor takk til alle gode medarbeidarar som kvar dag legg inn innsats for stadig å gjere pasientbehandlinga endå betre. Heile tida. Med flinke og engasjerte medarbeidarar ser vi at sjukehusa, målt på kvalitet, pasientane si oppleving av pasienttryggleik og møtet med helsepersonell og legar, alltid skårar høgt.

Gode resultat er inspirasjon og motivasjon for oss alle i arbeidet vidare!

Herlof Nilssen
Administrerande direktør Helse Vest RHF

2 tanker på “Gode resultat gir motivasjon

  1. Er meget tankefull og skeptisk her jeg ligger som pasient ved Med. Kirurgisk post 3 Syd.
    For det første vandrer her både hjelpepleiere,sykepleiere og fysioterapauter med alt fra ringer,klokker og armbånd!! Bakteriebomber som er blitt påpekt uttallige ganger i helsevesenet! I tillegg opplever vi her på dette 4 mannsrommet at den som går rundt å måler blodtrykk IKKE spriter seg mellom hver pasient! Heller ikke når vedkommende går ut for å hente utstyr hun skal bruke!
    Jeg er selv utdannet hjelpepleier og reagere sterkt på disse grove feilene. Velger kalle de for det!
    Opplevde og å få tablettene til damen i nabosengen. Selv var jeg så omtåket av smerter at jeg reagerte først etterpå! Da jeg bemerket dette og spurte hva jeg egentlig hadde svelget ble sykepleier først rar i ansikt..gikk ut og kom inn å svarte meg» det er sikkert paracet». Vell nå var de to tablettene jeg tok lys brun og feil fasong til å vær paracet! Men fikk ikke svar på det,når jeg påpekte dette! Å anser de som dårlige svar på en feil som ikke skal oppstå!
    Kan godt vær det er helt feilt sted jeg nå skriver erfaringen ved dette sykehusopphold. Men syns dere atter en gang skal renske opp i hygienepolitikken! Forge innleggelse jeg hadde fikk jeg infeksjon i operasjons sår…har ikke lyst på ny sånn opplevelse..men med alle gående ringer,arbånd og klokkebakteriebomber ved denne posten. Så sier noe meg at det lett kan skje igjen! Hilsen som SPRITER seg her inne!

  2. Disse ventetids-tallene som presenteres her er sammenblanding av ulike størrelser, og resultatet er fullstendig villedende. Ventetid har ligget omlag 70-80 dager i hele denne perioden, men antallet har økt noe. Det er bekymringsfullt at helse vest har så dårlig oversikt og innsikt i disse viktige indikatorene

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s