Paradigmeskifte i helsevesenet

ErikHansen_Gjestebloggeren_210x300Skal helsepersonell kunne yte behandling av god kvalitet, må de ha tilgang til all relevant helseinformasjon om pasienten. Med lovendringen som er på trappene kan helsevesenet moderniseres.

Av Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT

Jeg utfordret våre politiske myndigheter, blant annet, gjennom en kronikk om helsefarlig informasjonssvikt i Dagens Næringsliv 29. mai 2012. Informasjonen må følge pasienten på ferden gjennom de ulike virksomhetene i helsevesenet. I dag er dette ikke tilfellet på grunn av gjeldende lovgivning. Gapet mellom hvilken informasjon pasientene forventer at helsepersonell har tilgang til, og hvilke opplysninger helsepersonell faktisk har tilgang til, er stort og økende. Dagens oppstykkede løsning med mange lokale IKT-systemer som kommuniserer dårlig med hverandre er en stor trussel mot pasientsikkerheten i helsevesenet og et enormt ressurssluk. Stortinget må nå velge: Enten endre lovverket eller organiseringen av helsevesenet – eller akseptere at moderniseringen av samhandlingen i helsevesenet stanser opp.

I 2012 ble Stortingsmelding nr. 9 (2012 – 2013) om «En innbygger – en journal» lagt frem. Meldingen anbefalte en bred gjennomgang av Helseregisterloven, slik at pasienten settes i sentrum for informasjonen, ikke virksomhetene, som i dag. Stortinget gav, ved sin behandling av meldingen i mars 2013, en bred tilslutning til hovedtrekkene anbefalingen. Det lover bra!

Stortingsmeldingen ble i juni 2013 fulgt opp med to nye lover sendt ut på høring; Pasientjournalloven og ny helseregisterlov.

I forslag til lov om pasientjournaler foreslår nå helse- og omsorgsdepartementet at to eller flere virksomheter (§ 9) kan samarbeide om behandlingsrettede helseregistre (elektronisk pasientjournalsystem). Dette er mest aktuelt innad i helseregionen, all tid de aller fleste pasientene behandles i egen region. Det kan for eksempel være alle helseforetakene i en helseregion eller det kan være samarbeid mellom helseforetak og kommunene i helseforetakets område om elektronisk pasientjournal. Aktørene i samarbeidet kan være privateide virksomheter, så vel som offentlige virksomheter, fastleger og avtalespesialister.

Det er også foreslått en ny bestemmelse i loven (§ 19) som åpner for tilgang på tvers av juridiske enheter. Dette åpner altså igjen for en mer effektiv samhandling elektronisk. Disse lovendringene vil være et paradigmeskifte for den digitale moderniseringen av helse- og omsorgssektoren.

Overlege Eivind Solheim ved Haukeland Universitetssykehus sier til magasinet D:mag i mai 2013 at sykehusleger må etterforske seg frem til livsviktig informasjon fra journaler fra andre sykehus. «All tilgjengelig informasjon får du neppe noen gang. Men det er frustrerende at det er jussen som skal hindre oss i å gjøre en bedre jobb. Selvsagt skal du ikke få lese en pasientjournal med mindre du er behandler, og det er helt riktig at kontrollen over hvem som kan lese hva skal være streng. Men pasientene tar det som en selvfølge at vi har fått samme informasjon som det legene på lokalsykehuset har. De forstår ikke hvorfor ikke vi får oppdatere oss i den elektroniske journalen før vi skal behandle dem.»

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet skriver i Dagens Næringsliv 14. august 2013 om «Personvernutfordringer i kø». Han peker på at «En innbygger – en journal» kan løse noen av de utfordringene helse- og omsorgssektoren står over for. Direktøren i Datatilsynet forutsetter; «svært høy sikkerhet, god tilgangsstyring, logging av oppslag i journal, logganalyse og innsyn i hvem som har gjort oppslag». Disse forutsetningene er jeg helt enig i! Dette er løsninger som sektoren benytter og som sektoren vil innarbeide også for en innbygger – en journal.

Departementet har tatt viktige grep for å gi helsepersonell tilgang til nødvendig informasjon for å yte god helsehjelp. Følger den nye regjeringen dette opp og vedtar Stortinget disse viktige lovendringene vil pasienten endelig settes i sentrum for informasjon om egen helse.

Helse Vest arbeider nå med å samle 2 millioner pasientjournaler, med mer enn 50 millioner journaldokumenter i et pasientjournalsystem med god tilgangsstyring og logging av oppslag. Samtidig samles alle medisinske bilder i et digitalt mediearkiv, og disse bildene kobles til pasientjournalene. Dermed vil vi i Helse Vest sørge for «En Vestlending – en sykehusjournal». Dette blir et viktig bidrag til arbeidet frem mot «En innbygger – en journal».

Hilsen Erik Hansen

Dette blogginnlegget blei første gong publisert 8. november 2013. Tilvising til paragrafer er oppdaterte 25.04.2014, jf. forslag til Stortinget.

Én tanke på “Paradigmeskifte i helsevesenet

 1. Ønsket om universell tilgang til journaler har sikkert eksistert i mer enn 20 år. De som ønsker det, har et blindt fokus på «tekniske detaljer» og tenker seg ikke muligheten av at en hvilken som helst journal kan inneholde opplysninger som de fleste ønsker skal forbli private. Har noen spurt pasienter om deres mening?
  Jeg leste nylig om en ‘spesiell’ pasientgruppe: helsepersonell. De, som kjenner til mulighetene for snoking og lekkasje av journaldetaljer, ba ofte om å få «skyggejournaler» uten noen som helst forbindelse til den elektroniske journalen. Det er ikke godt nok med «streng» tilgangskontroll.
  .
  Det er fullt mulig å få til et godt kompromiss, som de fleste vil godta. Og det er også et forslag til løsning som har eksistert i mange år: kjernejournal med legemidler i bruk, og et kort «teknisk» resymé av aktive problemer, f.eks. blodtrykkskontroller, hjertesviktbehandling, KOLS-forløp, og andre forløp under behandling/kontroll/oppfølging. Fokuset må være på måleparametere, oppsummerte vurderinger og viktig klinikk.
  Sosiale forhold, karakteristikker av «personlighet,» tvilsomme komparentopplysninger, etc., må være rensket bort.

  Dess mer universell tilgjengelighet, dess større vil problemet med skyggejournaler og selvsensur av journalnotater være.

  I min institusjon ajourfører vi stadig slike resyméer, slik at vikarleger eller vaktleger «med ett blikk» skal oppfatte hva som er de aktive problemene, og status ved siste vurdering.

  Når jeg kontakter fastleger eller sykehus for opplysninger, er jeg kun interessert i epikriser, eller korte resyméer. Fastleger sender dessverre nesten aldri korte resyméer, men en lang utskrift av hele journalen. Det er absolutt ikke hva jeg trenger. Det er totalt bortkastet å slite seg gjennom 10 journalsider, når det eneste virkelig viktige kunne vært oppsummert i 10 linjer og 2-3 prøvesvar.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s