Raskare behandling med fritt sjukehusval!

Jan Edvard Gjersvoll_210x300Om fleire brukar retten til fritt sjukehusval kan det føre til vesentleg reduksjon i ventetid for mange pasientar. Vi er her for å hjelpe!

Av Jan Edvard Gjersvoll, pasientrettleiar i Helse Vest

Fritt sjukehusval er ein lovfesta rett som gjeld all planlagt behandling i sjukehus. Skal du tilvisast til sjukehus er det det viktig å ta opp spørsmålet om sjukehusval så tidleg som mogeleg. Helst hos fastlegen din, slik at tilvisinga kan sendast der ventetida er kortast. Om du ikkje vel sjukehus hos fastlegen er det fullt mogeleg å flytte tilvisinga til eit anna sjukehus seinare.

Informasjon om sjukehustenester og ventetider finst på nettstaden www.frittsykehusvalg.no På informasjonstelefonen for fritt sjukehusval 800 41 004 kan du få rettleiing om du treng det. Vi som arbeidar på telefonen skal svare på det som er uklart etter eit besøk på nettstaden og gi tips om korleis du kan gå fram for å komme til målet. I dei fleste tilfelle kan du gjere alt som skal til sjølv.

Nettstaden inneheld i dag oversikt over ventetid for rundt 110 ulike tenester i sjukehus. Frå og med oktober 2013 får nettstaden ei stor utviding av informasjonsgrunnlaget og kjem opp i rundt 190 tenester med tilhøyrande ventetidsinformasjon. I fleire år har vi registrert brukarane sine spørsmål systematisk. Informasjonsgrunnlaget er derfor utvida i tråd med brukarane sine behov. Psykisk helse og rusbehandling har vi hatt med på nettstaden sidan 2007. Frå 1. januar 2014 vil ventetider for røntgeninstitutt som har avtale med det offentlege, også inngå i www.frittsykehusvalg.no.

Ofte finst det sjukehus innan rimeleg reiseavstand som kan gi deg kortare ventetid. Av og til må ein reise langt for å finne eit alternativ. Då vert reisa dekt med fråtrekk av eigendel. Høgare eigendel på reise med 400 kroner kvar veg kjem til bruk om du reiser til sjukehus utanfor Helse Vest sitt ansvarsområde. Helse Vest har ansvar for fylka Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Reiserekning sender du på vanleg måte til www.pasientreiser.no.

Retten til fritt sjukehusval kan vere til hjelp for mange. Døme på tenester der det kan vere mykje å hente er kikholsoperasjonar i kne og skulder og operasjoner for lyskebrokk. Ved større operasjonar som innsetjing av kunstig kne- og hofteledd og nokre typar ryggoperasjonar kan bruk av fritt sjukehusval korte ventetida. På andre område er det mindre å hente. Operasjonskapasiteten for dei som skal ha behandling for sjukleg overvekt er eit døme på at fritt sjukehusval ikkje gir utteljing i alle tilfelle. Sjekk på nettstaden eller ring informasjonstelefonen. For mange kan det vere nyttig å få stadfesta at ein ikkje går glipp av noko viktig andre stader.

Det som er ein flaskehals i dag treng ikkje vere det i morgon. Oppdatert informasjon får du døgnet rundt på www.frittsykehusvalg.no.

Eg er ein av fleire som gjerne hjelper deg med å finne fram til den raskaste behandlinga på telefon 800 41 004.

Helsing

Jan Edvard Gjersvoll

Én tanke på “Raskare behandling med fritt sjukehusval!

 1. Det tegnes nå et glansbilde av fritt sykehusvalg og praksis av ordningen.
  En historie fra virkelighetens UIS.
  Som syk ble av fastlege henvist til lungeundersøkelse i Stavanger.
  Jeg fikk brev om at jeg var rettighetspasient og ville bli undersøkt/behandlet innen 2 måneder.
  Som vedlegg til brevet var det opplysninger om fritt sykehusvalg.
  Etter to og en halv måned ringte jeg og spurte hvordan jeg lå an, ingen kunne svare på det, jeg var ikke på listen. Etter ytterlige 14 dager ringte jeg igjen, fremdeles ikke noe svar.
  Pasienthjelpen ble kontaktet, lovet å hjelpe da jeg til slutt fikk tak i henne. Purret på svar etter noen dager, ingen hjelp.
  Etter nok 14 dager ringte jeg igjen, ingen kunne svare, men jeg fikk beskjed om at jeg kunne benytte meg av fritt sykehusvalg.
  Jeg svarte at det var jeg klar over, men jeg var jo lovet plass innen to mndr. Når ville jeg få plass?
  På aktuelle sykehus var det en ventetid på 6 og 7 uker (bl.a. Haukeland), vil jeg få plass i Stavanger før denne tid?
  Ingen kunne svare.
  Jeg ble sint og presset på ba om å få snakke med en ansvarlig person, det fikk jeg.
  Dette var en mandag, jeg fikk tid til førstkommende onsdag kl 17.15.
  Jeg fikk en undersøkelse tilsvarende den jeg hadde fått hos min fastlege og beskjed om at jeg ville bli innkalt innen 2 mndr.
  Jeg var ute av køen
  På kontroll spurte min fastlege om jeg hadde fått den undersøkelsen jeg skulle ha, hun hadde ikke fått noe svar, etter min mening, nei sa jeg.
  Hun purret.
  Det gikk over et år før jeg fikk den lungeundersøkelsen jeg hadde krav på.
  Det snakkes en del om kreft, det er en av de populære sykdommene som mange blir friske av.
  Når en har hjerte sykdommer og i tillegg får lungesykdom, i mitt tilfelle KOLS, er det en vesentlig forskjell, man blir ikke frisk, man dør.
  Behandlingen består i å bremse utviklingen.
  Det er av betydning at bremsingen starter så tidlig som mulig.
  KOLS kommer i mange tilfeller av røyking og er dermed en lite påaktet sykdom, selvforskyldt sies det i lukkede miljø.
  Jeg hadde astma som barn og leste nylig at barn som hadde hatt astma hadde 40 ganger større risiko for å få KOLS.
  Videre var det nylig i media at av de 400 000 som har KOLS er 130 000 personer som hadde arbeidet i forurensende industri.
  Jeg har arbeidet i Bygg og anleggsbransjen og vært med på skipsbygging, luften har vørt full av ulike typer støv og gass..
  Når fritt sykehusvalg blir benyttet slik som her, setter det pasienten tilbake i køen og i levetid.
  Dere har en jobb å gjøre administrativt i UIS.
  Det er en del personer som burde vørt skiftet ut.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s