Ta vare på kvarandre på jobb!

Leif_Johnsen_Blogg_210x300Det er ein tankevekkar at vi som verneombod høyrer så lite om mobbing og trakassering. Vi veit det skjer, men kvifor er det så få som fortel om det?

Av Leif Johnsen, konsernhovudverneombod i Helse Vest

Mobbing og trakassering på arbeidsplassane er noko vi snakkar lite om. Likevel veit vi at det skjer. Alle større arbeidsmiljøundersøkingar viser at mobbing og trakassering er eit betydelig problem i arbeidslivet, òg her hos oss. Kvar einaste dag er det nokon som kvir seg for å gå på jobb.

I fjor haust fekk alle verneomboda i helseføretaka boka ”Når veven raknar” av forfattar Jon Sjøtveit. Boka handlar om solidaritet, mobbing, samhald og maktmisbruk. Forfattaren skreiv boka for alle som vil bry seg og som kjenner eit ansvar for det som skjer. Dette er eit ledd i å styrke kompetansen hos verneomboda. Mobbing og trakassering har vore eit prioritert område for oss.

Hovudverneomboda i helseføretaka fekk Den norske arbeidsmiljøprisen for 2012 under Arbeidsmiljøkongressen i Bergen i oktober (link til tidligere nyhetssak i tekst, oktober 2012), blant anna for å ha lagt vekt på å utvikle kompetanse. Eit prioritert område for verneomboda i Helse Vest har vore å auke kompetansen om mobbing og trakassering.

Auka kompetanse er bra, men det handlar vel så mykje om korleis kvar og ein av oss opptrer i det daglege. Det kjem sjeldan opp mobbesaker til verneomboda i helseføretaka, og temaet er noko vi snakkar lite om. For nokon er det tabu, ei kjensle om skam som dei vel å tie om. Tar vi for lett på dette, og kan vi gjere noko med det? Eg meiner ja, i begge tilfella.

Når få slike saker blir rapporterte, fortel det meg at mange lir i det stille. Mange arbeidsplassar er nok flinke til å handtere mellommenneskelege konfliktar, men eg er rimeleg sikker på at mykje blir oversett. Eg har vore verneombod på heiltid i snart 11 år. Felles for dei få sakene som kjem til oss, er at dei har gått føre seg lenge.

Dei som blir mobba kan kjenne at saka deira ikkje blir tatt alvorleg. Mange kan ha ei kjensle av nederlag og trur at dei står aleine. Det som er viktig i disse sakene, er at kvar og ein av oss gjer noko med det vi ser – der og da. Vi har alle eit ansvar om å seie i frå om noko som ikkje er greitt. Når vi ikkje stopper krenkande handlingar, godtar vi at andre har det ugreitt, og i verste fall lir.

Mobbing på arbeidsplassane kan dreie seg om sosial kontroll, ulike hersketeknikkar, at folk blir oversett, utfrosne eller ikkje får oppgåver dei er kvalifiserte til å gjere. Medarbeidarundersøkingar viser og at medarbeidarar i midlertidige stillingar vegrar seg for å gi beskjed, av redsel for å miste jobben.

Helse Vest har gode system for å handtera mobbing. Alle helseføretaka har gode prosedyrar for konflikthandtering på papiret. Men dokument er ikkje nok. Vi greier ikkje å fange opp alle sakene, og medarbeidarane må bli flinkare til å gi beskjed. På den måten står alle saman om å skape ein trygg arbeidskultur i helseføretaka. Verneomboda har eit spesielt ansvar for å ufarleggjere temaet. Vi må snakke om dette på personalmøter og i alle samanhengar vi kan. Mobbing og trakassering må aldri vere tabu. Ingen er tent med at det blir skyvd under teppet. I staden bør både leiarar, tillitsvalde og verneombod gå føre som gode eksemplar.

Berre slik kan vi få til målet, som i mitt hovud er sjølvsagt: Ingen skal utsettast for krenkande handlingar på våre arbeidsplassar!

2 tanker på “Ta vare på kvarandre på jobb!

  1. Heisan. Mobbing eller en eller annen form for trakasering, skjer stort sett på de fleste arbeidsplasser. Det sørste promblemet er når det gjelder å ta tak i det, er at de som driver med denne typen form for komunikasjon ovenfor sine medarbeidere, enten det er ledere eller kollegaer, er at de utøver en enorm makt og selvtillit, slik at den/de som blir trakkasert desverre kvir seg til å kjempe mot. Dette skjer ofte over lengre tidsepoker, og dermed synker selvtilliten og kreftene til å stå opp for seg selv. Ofte tror man at man står alene, og dermed er det en stort terskel å bestige når man skal stå ansikt til ansikt med mobberen. Jeg har selv lest boken som var god, men jobben må uansett beskjempes mellom verneombud, ledere og den som blir mobbet, som sammen må finne en vei til å stoppe dette på. Det kan ofte være nødt til å involvere hele arbeidstokken for å få slutt på det. Så en enkel løsning for dette finnes det desverre ikke.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s