Nærsynt mediebilde – et demokratisk problem

Lars VorlandLegeforeningens leder fortsetter å bruke eksempler fra sykehus hun kan ta trikken til for å beskrive IKT-situasjonen i norske sykehus. Det er et alvorlig problem for debatten om spesialisthelsetjenesten at fjellene nordover og vestover synes å skygge for alt utsyn fra meningsbærere i Oslofjordbotn, skriver administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland i denne ukens blogg.

Av Lars H. Vorland, Helse Nord

Igjen bruker media at røntgenbilder fraktes med drosje og at informasjon sendes med faks som bilde på at IKT-situasjonen i norsk helsetjeneste er på steinaldernivå. Situasjonen i Oslosykehusene er overhodet ikke representativ for situasjonen på Vestlandet, i Midt-Norge og hos oss i nord. Informasjon med kommunehelsetjenesten utveksles, røntgenbilder sendes elektronisk, og hos oss har sykehusene felles datasystemer på de aller fleste områder og enda bedre skal det bli.

I front
De neste fire årene skal vi i Helse Nord investere nærmere én milliard kroner i utvikling av en helt ny elektronisk pasientjournal som vil bringe oss i front i Europa på dette feltet. Dette finansierer vi over egne budsjetter ved å ha en sunn økonomisk drift fordi våre medarbeidere gjør en kjempejobb hver dag året rundt.  I arbeidet med å skape den nye journalen vil flere hundre medarbeidere i helseforetakene være involvert i dette omfattende utviklingsarbeidet. Den nye journalen vil også ha et innhold som gir klinikeren informasjon om behandlingsvalg på en rekke ulike områder. Slik skal vi bidra til at det blir enda mer sikkert at nordlendingen får den beste og lik behandling for like problemer.

Den store og altoverskyggende utfordringen er det lovverk som eksisterer med hensyn til å dele informasjon på tvers av juridiske enheter. Slik det er i dag kan vi ikke ha én pasientjournal for hele Helse Nord. Journalen er knyttet til det helseforetak hvor pasienten er behandlet. Dette spørsmålet er det bare politikerne som kan løse, og det handler ikke om en eneste krone.

Nærsynt blikk
Nok om IKT i denne omgang. En annen utfordring med meningene som kommer fram i norsk offentlighet, og som debatten om spesialisthelsetjenesten er full av, er generelle vurderinger av situasjonen basert på et nærsynt overblikk over situasjonen i Oslo. Det er et betydelig problem med potensielt store konsekvenser for beslutninger om den framtidige utvikling. Sterke meningsbærere fra en rekke samfunnsområder og mange politikere synes å basere sine vurderinger og premisser for framtidige beslutninger på situasjon omkring Oslosykehusene uten å skjele til at resten av norsk spesialisthelsetjeneste i stort går godt.

Skal ikke gi opp
Jeg synes det er bedrøvelig at vi ikke på en bedre måte greier å få fram resultatene av det gode arbeidet de mange tusen som arbeider i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge gjør. Det er en utfordring for den demokratiske debatt at ulike aktører, ut fra veldig forskjellige motiver, bruker en krevende situasjon i Oslo til å svartmale en helsetjeneste som i all hovedsak bedrer folks helse mer enn noen gang. At nasjonale media heller ikke bidrar er ikke til å forundres over når så mange takknemlige intervjuobjekt stiller opp med tabloide og forenklede virkelighetsbilder.

Jeg kan love at vi ikke skal gi opp våre forsøk på å få fram et mer nyansert bilde som reflekterer både problemer og alt det gode arbeid som gjøres.

Lars H. Vorland
Administrerende direktør, Helse Nord RHF

Denne bloggen er tidlegare publisert (2. november 2012) i «Direktørens fredagsbrev» på Helse Nord sin nettstad.

Én tanke på “Nærsynt mediebilde – et demokratisk problem

 1. Nødvendig sykehusdebatt

  Administrerende direktør i Helse Nord Lars H. Vorland mener at det er et alvorlig problem at Legeforeningen og andre aktører, deriblant media, er for opptatt av sykehusproblemene i Oslo.

  Legeforeningen er opptatt av hele landet, og vi konsentrerer oss om de sakene våre tillitsvalgte melder inn og saker eller problemstillinger som kommer opp mer eller mindre akutt i den offentlige debatt.

  I den siste tiden har både helseministeren og tidligere direktør i Helse Sør-Øst erkjent at sammenslåingen av Oslo-sykehusene har vært dårlig planlagt og gjennomført, noe Legeforeningen har ropt varsku om i lengre tid. Den dårlige planleggingen har skapt betydelige problemer, både for pasienter og ansatte. Det er underlig at Vorland antyder at det er et demokratisk underskudd at denne viktige saken vies mye oppmerksomhet.

  Legeforeningen kommer selvsagt til å fortsette å peke på de områder vi mener trenger forbedringer. Det er vår rolle. Det ligger i vårt mandat å peke på de til enhver tid største utfordringene og komme med forslag til løsninger.

  På landsbasis mener Legeforeningen at det største problemet nå er knyttet til omstillingen ved Oslo universitetssykehus, og at det største problemet når det gjelder dialog og samarbeid er ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Sistnevnte er Vorland godt kjent med, og Dagens Næringsliv har utført sitt samfunnsoppdrag ved å holde trykk på saken over lengre tid.

  Toppledere ved de regionale helseforetakene bør ha innsikt og vise felles forståelse for problemene i sykehus. Å sette landsdeler opp mot hverandre er ingen tjent med.

  Hege Gjessing
  President i Legeforeningen

  Dette innlegget har tidligere stått på trykk i Dagens Næringsliv mandag 12. november 2012.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s