Smått ikke alltid godt

Erik M. HansenTusenvis av små og store it-systemer i helsevesenet truer både personvernet og pasientsikkerheten. Vi må samle pasientinformasjonen og bedre sikkerheten.

Av Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT

Moderne teknologier må brukes bedre i det norske helsevesenet, for å øke pasientsikkerheten og støtte opp om effektiv pasientbehandling.

Rammene ligger først og fremst i lovgivningen. For det første må Stortinget endre Helseregisterloven, slik at pasientinformasjonen kan deles mellom juridiske enheter og dermed lettere følge pasienten, for eksempel fra et sykehus til et sykehjem.

Som pasient må du få en sammenhengende elektronisk journal som gir deg tilgang til hele journalen din. Noe du ikke får i dag.
 
IKT må bidra til god pasientsikkerhet, og dette må selvsagt gjøres på en slik måte at også personvernet ivaretas. Mange tror at personvernet svekkes ved å samle informasjonen mer.  Men vet vi at dagens situasjon med tusenvis av små og store IKT-systemer fordelt på landets sykehus, sykehjem og legekontor gir godt personvern?

Konfidensialiteten ivaretas i beste fall fordi færre har tilgang til informasjonen. Noe som er en svakhet når flere har behov for informasjonen for å gi deg god behandling. I tillegg er de små enhetene kjennetegnet av lav kompetanse og små ressurser til å ivareta sikkerhet. Mer samling av informasjonen gir anledning til mye bedre sikkerhet.

Samlet sett gir dagens situasjon svekket pasientsikkerhet, fordi helsepersonell ikke alltid får den informasjon de trenger for å gi helsehjelp til pasientene. Personvern handler òg om at informasjonen er korrekt og tilgjengelig for den som trenger den.

Etter min vurdering skaper dagens oppstykkede IKT i helsesektoren også et svekket personvern.

En konsekvens av å samle informasjonen mer kan være at det etableres monopoler. Noen ganger er det nødvendig. Vi kan bestille flybilletter til hele verden via Internett fordi alle billettene er samlet i den sentrale databasen Amadeus. Ved å etablere et monopol, har flyindustrien lagt grunnlaget for en effektiv konkurranse.

Tilsvarende gjør Nets (tidligere BBS) at norske banker kan samhandle effektivt elektronisk. Et monopol har gjort det lettere for kundene å bruke banktjenestene, og å skifte bank.

Sykehusreformen fra 2002 samlet spesialisthelsetjenesten i fire regionale helseforetak. Primærhelsetjenesten er fordelt på landets 429 kommuner. De fleste pasienter har over tid kontakt med både primær- og spesialisthelsetjenesten. Men fordi alle de juridiske enhetene har sine egne IKT-systemer, er helsesektorens evne til å sørge for at informasjonen følger pasienten dårlig.

Endringene som nå må til må ta utgangspunkt i pasientforløp på tvers av sykehus og kommuner, helsepersonells behov for lovlig tilgang til relevant medisinsk informasjon, og pasientens behov for å settes i sentrum for informasjonen om egen helse.

Pågående arbeid med nasjonal helseportal (www.helsenorge.no), kjernejournal og eResept er viktige steg på veien mot å sette pasienten i sentrum for informasjon om egen helse. I tillegg må pasientinformasjonen i mye større grad samles innenfor og på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Samler vi pasientinformasjonen mer og bruker moderne teknologier for samhandling, frigjøres ressurser og effektiviteten øker, men ikke minst styrker vi pasientsikkerheten og gir pasienten mer innflytelse.

Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT

Bloggen var også publisert som ein kronikk i Dagens Næringsliv Papir tirsdag 6. november 2012

Én tanke på “Smått ikke alltid godt

  1. «Pågående arbeid med nasjonal helseportal (www.helsenorge.no), kjernejournal og eResept er viktige steg på veien mot å sette pasienten i sentrum for informasjon om egen helse.»

    Og her faller all argumentasjon. Hvis det hadde stått «sette pasienten i kontroll av informasjon om egen helse.», så kunne vi snakket.

    Neitakk. Jeg ønsker ikke at min informasjon skal digitaliseres slik at alle leger har tilgang til den uten at jeg har mulighet til å selv velge hva som står i journalen, og hvem og hvordan folk har tilgang til den.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s