Tenk etikk i kvardagen!

Lise Karin Strømme

Lise Karin Strømme

– Alle val vi tek kvar dag som får betyding for andre, om dei er små eller store, er etiske val. Har vi etiske refleksjonar framme i panna er det større sjanse for å møte pasientar og kollegaer på ein god måte.

av Lise Karin Strømme, konserntillitsvald i Helse vest

Eg er glad for å kunne slutte meg til dei felles etiske retningslinjene som no ligg føre for føretaksgruppa i Helse Vest. Retningslinjene er eit felles grunnlag for etisk refleksjon i føretaksgruppa og er ein peikepinn i rett retning, både i kompliserte og meir kvardagslege saker. Ved å vere bevisste på at dei vala vi tar har konsekvensar, vil vi ta kloke val. Og kloke val – dei er til det beste både for pasientane og oss som arbeidar i sjukehusa.

Eg er utdanna jordmor og i det arbeidet er det òg god nytte i felles etiske retningslinjer.  Etikk blir sett på dagsordenen og får auka fokus både frå leiarar og blant medarbeidarar. Skal vi få til noko godt, er det viktig at det er eit samla fokus i heile organisasjonen. Alle medarbeidarar har nytte av etiske refleksjonar i sitt arbeid fordi alle påverkar det arbeidet som blir gjort.

I samarbeid med føretaka sjølv og konsernhovudverneombodet har vi som er konserntillitsvalde vore med i utarbeidinga av dei etiske retningslinjene for sjukehusa på Vestlandet og heile føretaksgruppa Helse Vest. Alle har kome med gode innspel og kommentert dei ulike versjonane til dei etiske retningslinjene. Det har vore ein god prosess der fleire aspekt ved dei ulike temaa har vore nøye vurderte. Og så er dei etiske retningslinjene som no ligg føre godt forankra i Helse Vest sin visjon og kjerneverdiar.

Som helsepersonell er vi gitt rammer for svært viktige avgjerder saman med pasienten. Dette må vi vere bevisste for å sikre god pasientbehandling. Det er helsepersonellet si oppgåve å skape balanse overfor pasienten ved hjelp av god informasjon og etisk refleksjon. Eg håper at dei etiske retningslinjene vil vere til god hjelp i fleire situasjonar , anten det gjeld oss som fagperson, kollega eller leiar.

Dei fleste etiske vala vi tar er små, men når vi samlar dei saman så betyr dei noko.  Kan hende har vi når arbeidsdagen er slutt, gjort klokare refleksjonar. Vi kan gå heim etter jobb og vite at vi har tatt bevisste og forhåpentlegvis gode val,  og kan hende med ei betre kjensle av å ha gjort vårt beste for pasientane og dei vi arbeider saman med!

Med ønskje om ein fin sommar med gode refleksjonar,
Lise Karin Strømme

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s