For mange byråkratar i spesialisthelsetenesta?

Hilde ChristiansenVi høyrer stadig påstandar om at spesialisthelsetenesta snart består av fleire byråkratar enn personell som driv med pasientbehandling. Men er det slik?

Av Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør

Svaret er eit klart og tydeleg NEI.

2011 var det beste sjukehusåret nokon gong. Pasientbehandlinga er nær dobla sidan 2002. Det skjer samtidig som ventetidene er reduserte til ein tredjedel og resultata er snudde frå underskot til positivt resultat med som gjer det mogleg å investere i endå betre tenester.

Det er sant at vi er blitt fleire tilsette sidan 2002, men auken i administrativt personell på leiarsida har vore stabil. Fleire nye oppgåver, slik som rusbehandling, pasientreiser og gjestepasientoppgjer, gjer at andre yrkesgrupper enn helsepersonell må til. God organisering må vere på plass for at dyktige medarbeidarar skal få gjort oppgåvene sine utan hindringar. Det betyr at det er oppgåver andre yrkesgrupper enn helsepersonell skal og må gjere for at oppgåvene skal bli løyste på ein best mogleg måte.

Definisjonen på administrasjon/personell/byråkratar er ikkje klar i statistikkane som Statistisk sentralbyrå legg fram, og det kan synast som om alle leiarar, anten dei er avdelingssjukepleiarar eller merkantile tilsette innanfor IKT, blir oppfatta som byråkratar. Nokre av dei oppgåvene som ofte blir lagte under administrative stillingar, og som blir omtala som byråkrati, er

  • reingjering av senger og tøy – og dagleg reinhald av fleire hundre tusen kvadratmeter
  • sterilisering av operasjonsutstyr
  • matforsyning til sjukehusa
  • daglege og viktige vaktmeisteroppgåver
  • medisinforsyningar til sjukehusa (levert av Sjukehusapoteka Vest)
  • behandling og betaling av meir enn 230 000 inngåande fakturaer
  • planlegging av omlag 3,9 millionar vakter og utbetaling av lønn
  • planlegging og oppfølging av ulike investeringsprosjekt med ei budsjettramme på 1,6 milliardar kroner

Dette er eit lite knippe av oppgåver vi ikkje finn att i ein grovmaska statistikk for yrkeskategoriar. Statistikkane seier ingen ting om oppgåvene som blir løyste. Men dei er særs viktige for at sjukehusdrifta skal fungere. Når det er sagt, så er det faktisk slik at 83 prosent av alle tilsette i føretaksgruppa har direkte oppgåver knytt til pasientbehandlinga.

Vi er stolte av medarbeidarane og leiarane våre som kvar på sine felt har medverka til resultata som er nådde. Det er faktisk viktig for god pasientbehandling at helsepersonellet i brei forstand får konsentrert seg om det viktigaste: God og kvalitativ pasientbehandling. Til det treng dei leiarar og andre kollegaer som legg til rette for og utfører oppgåver for at dei skal få nytte mest mogleg av si tid til pasientbehandling.

Vi er på veg i utviklinga av ein endå betre spesialisthelseteneste på Vestlandet!

Beste helsing Hilde Christiansen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s