Godt nytt samhandlingsår!

Per KarlsenVi skriv 2012 og med nyttårsfeiringa gjekk også startskotet for ei av dei største helsereformene i Noreg nokosinne. Samhandlingsreforma skal gjere avstanden mellom pasient og behandlingstilbod kortast mogleg.

Av Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør Helse Vest

Gradvis vil kommunehelsetenesta få større ansvar for behandling og oppfølging som tidlegare låg hos spesialisthelsetenesta.

Reformer og endringar rokkar ved det trygge og kjente. Samhandlingsreforma er ikkje noko unntak. Men kommunar som vel å møte reforma offensivt med auge for moglegheiter vil ha mykje å vinne, både økonomisk og i ønsket om å tilby innbyggjarane trygge og gode helsetenester nært heimen.

Reforma er omfattande og utfordrande, men ikkje minst ei gyllen moglegheit for kommunane til å byggje opp trygge og gode helsetilbod for innbyggjarane. For med auka ansvar følgjer også meir midlar. I 2012 overfører staten 5,6 milliardar kroner til kommunane for å sikre dei handlingsrom til å løyse nye oppgåver.

I starten vil nok ein stor del av desse pengane gå til betaling for tenester ved sjukehusa, då ein konsekvens av reforma er at kommunane får betalingsansvar for pasientar. Betalingssystemet kan samanliknast med betaling for straum. Kommunane betaler ein fast sum i månaden til det regionale helseføretaket, men sluttrekninga blir først klar når året er omme. Då vil kommunar som har kjøpt meir helsetenester enn estimert få ei tilleggsrekning, mens kommunar som har kjøpt lite helsetenester få tilbakebetalt pengar.

Ordninga er meint som eit incitament til kommunane i arbeidet med å utvikle helsetilbodet lokalt. Eit godt utbygd kommunalt helsetilbod vil redusere behovet for å kjøpe tenester frå spesialisthelsetenesta.

No i byrjinga kan det vere vanskeleg for kommunehelsetenesta å vite kvar skoen trykkjer, men Helsedirektoratet lanserer om kort tid ein informasjonsportal som skal hjelpe kommunane i arbeidet med å spisse tilbodet der behova er størst. Portalen vil gi informasjon om kva for helseplager som dominerer blant innbyggjarane, slik at det blir enklare for kvar enkelt kommune å tilpasse helsetilbodet eigne innbyggjarar.

Resultatet blir at fleire pasientar får behandling nær heimen og kommunen får frigjort meir samhandlingsmidlar for å utvikle den kommunale helsetenesta ytterlegare.

Og det er jo til det beste for alle.

Helsing Per Karlsen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s