Portalen inn i det ukjende

Roar OlsenAlle helsetilbod i landet og all tenkjeleg helseinformasjon – samla i ei nasjonal nettside: Vi har begynt bygginga av ditt ”Altinn for Helse-Noreg”.

Av Avdelingsdirektør Roar Olsen, helsenorge.no

Fire av fem nordmenn bruker internett for å leite etter helseopplysningar. Men kor mange av oss finn eigentleg fram? Ein jungel av nettstader byr på diagnostisering av eigen sjukdom, vegvisarar til sjukehustilbod, rettleiing i pasientrettar, private behandlingstilbod og bytte av fastlege. For å nemne noko.

Som individ klikkar vi oss inn i problematisk terreng. Med eit slikt vell av informasjonskjelder, kven skal vi stole på? Finn vi i det heile tatt fram til informasjonen vi søkjer i villnisset? Og om vi gjer det: Har vi googla oss til ein usolidarisk helsefordel ovanfor stakkarane som slurar i krabbefeltet på informasjonsmotorvegen?

Svara er ikkje opp til meg å gi. Men vi arbeider med løysinga. 1. juni i år blei nettstaden http://www.helsenorge.no/ lansert av helseministeren. Ambisjonen vår er å lage ein felles inngangsport til all helseinformasjon og alle helsetenester i landet – på internett. Eit Altinn for Helse- Noreg, rett og slett.

Vi veit at pasientar og pårørande opplever helsevesenet som fragmentert og særs usamanhengande. Helsenorge.no skal bøte på dette ved å lage ein felles inngang til både spesialisthelsetenesta (sjukehusa) og primærhelsetenesta (fastlegar og kommunale helsetilbod).

Helsenorge.no byr per i dag på informasjon om sjukdom og behandling, råd om kosthald og trening, pasientrettar og standard behandlingsforløp. Alt saman viktig, men langt frå revolusjonerande informasjon på internett. Men: Allereie no i desember lanserer vi to sjølvbetjeningsfunksjonar som er unike for helsenorge.no: Mine eigendelar – ”Mine egenandeler” og mine vaksinar – ”Mine vaksinar”. Du kan då logge deg på helsenorge.no slik du gjer for å registrere sjølvmeldinga på altinn.no, og få elektronisk oversikt over dine eigendelar og vaksinar.

Samtidig arebider vi på høggir for å få på plass sjølvbetjeningsfunksjonar som elektronisk timebestilling hos fastlege, konsultasjon med lege gjennom kryptert e-post, og på litt lengre sikt: Elektronisk innsyn i din eigen pasientjournal, dine prøvesvar, tilvisingar og epikriser. For deg som pasient betyr dette radikalt mye betre oversikt over eigen helse, eigne behandlingar og eigen medisinering enn tilfellet er i dag.

Legg til at helsenorge.no også arbeider med avanserte søkefunksjonar som kombinerer søk på sjukehus, kommunehelseteneste eller fastlege, sjukdom og kvalitetsindikatorar, og det står klart at satsinga inneber eit vegskille for både pasientar og helseteneste.
Høggir ja, men jobben er krevjande. Vi arbeider no med å setje oss mål for dei fem neste åra, men lovar spennande, nye funksjonar på helsenorge.no allereie i 2012.

Riktig god advent!

Roar Olsen er tidlegare leiar for Altinn, no nytilsett leiar for helsenorge.no

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s