Ute å køyre

Per KarlsenSpørsmål: Kor langt kan du køyre taxi for 186 millionar kroner? Svar: Særs mye kortare enn i buss.

Av Per Karlsen, økonomidirektør Helse Vest RHF

Så du trur at ambulansen med ulande blålys er den vanlegaste framkomstmåte for pasientar på veg til sjukehus? Tru om att. Pasientar flest køyrer taxi.

For sjukehusa er taxien eit fleksibelt transporttilbod vi tek i bruk når det trengst og der det trengst. For pasienten er drosjereisa behageleg og effektiv. Men taksameteret spinn fort. Det akselererer, faktisk. I fjor brukte Helse Vest 186 millionar kroner på pasient-taxi – og for kvart år skyt takstane veldig mye raskare til vêrs på Vestlandet enn andre stader. Her er kva Riksrevisjonen fann i fjor:

  • Takstane innanfor Helse Vest ligg 29 prosent over landssnittet.
  • Frå 2007 til 2009 auka utgiftene til pasienttransport fire gonger meir i Helse Vest enn i Helse Nord.

I Helse Førde, helseføretaket vårt med lengst avstandar, færrast folk og minst konkurranse om kundane, bruker kvar innbyggar i snitt 543 kroner på pasienttaxi. I Helse Bergen såg ein seg nyleg tvungen til å avlyse ein priskonkurranse: Målt mot førre avtale var kilometerprisane i snitt dobla, og minsteprisen var auka med 414 prosent.

Konkurransen i taxinæringa er tydeleg ikkje tøff nok. Så kva gjer vi i Helse Vest? Satsar kollektivt!

Etter at sjukehusa for tre år sidan overtok ansvaret for refusjon av pasienttransport frå NAV, har vi rydda unna langdryg saksbehandling. No står vi klare til å ta neste steg: Vidareutvikle pasienttransporten slik at han sluker færre millionar. Helsekronene skal som kjent helst nyttast til å behandle pasientane, ikkje transportere dei.

”Helsekronene skal som kjent helst nyttast til
å behandle pasientane, ikkje transportere dei”

I hjulspora til Helse Midt-Noreg, startar vi over nyttår opp eit prosjekt der målet er betre pasienttransport og akseptable kostnader. I Midt-Noreg har ein stadvis flytta ein stor del av pasienttransporten frå taxi over på minibuss. Når eitt kjøretøy og ein sjåfør fraktar fleire pasientar i slengen, gir det seg sjølv at kostnadene per pasient stuper.

Rett nok krev samkøyring i minibuss ei heilt anna planlegging av reisene enn i dag, men dette kan kombinerast med effektivisert saksbehandling av refusjon og bestilling.

Kva følgjer endringane får for pasienten? Vidare utsyn, selskap i passasjersetet – og om bussjåførane på Vestlandet er like serviceinnstilte som i Midt-Noreg: Fersk avis og varm kaffi.

God tur heim frå sjukehuset!

Økonomidirektør Per Karlsen, Helse Vest RHF.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s