Skreddarsaum i rekordfart

Baard-Christian SchemKravet om kreftbehandling innan 20 verkedagar er ein unik moglegheit – til å utvikle raskare rutiner i heile spesialisthelsetenesta.

Av Baard-Christian Schem, fagdirektør

I bloggen sist veke (link!) skisserte eg korleis kravet om kreftbehandling innan 20 verkedagar betyr at sjukehusa må organisere behandlinga på ein radikalt annleis og meir effektiv måte.

La meg no forklare kvifor følgjande tre tiltak skil seg ut som særleg effektive:

Meir effektiv informasjonsflyt
For å rekkje å starte kreftbehandling innan 20 verkedagar frå tilvising, må all tilgjengeleg informasjon flyte raskare gjennom alle ledd. Både pasient og pasientinformasjon må ofte gjennom mange ledd, kanskje ved fleire sjukehus. Tap av 1-2 døgn i kvart ledd kan samla bli veker. Venting på pasientopplysningar, undersøkingar, beskrivingar av undersøkingar, svarsignering og skriveteneste må radikalt ned.

Innføring av pasientkoordinatorar
Kreftpasientar må gjerne undersøkjast ved ei mengd ulike einingar. For å overhalde 20-dagarsregelen er det avgjerande at undersøkingane blir koordinert og bestilt samla frå start. Dette skjer alt for sjeldan i dag. Denne oppgåva krev personell med innsikt i dei ulike typar diagnostikk og behandling, slik at dei kan koordinere alle undersøkingar og førebuingar.

Betre og langt raskare dokumentasjon i journal
For at alle som deltek i utgreiing og behandling skal opptre som eit lag, er det nødvendig at alle viktige vurderingar, val, avgjerder og beskjeder blir førte raskt inn i journalen. Alle må heile tida tenkje: Kva veit eg om denne pasienten som dei andre eg samarbeider med, må vete?

Om vi kjem i mål med desse tiltaka? Det kjem an på kva pasientgrupper som skal omfattast av 20-dagarsregelen. Pasientar som blir tilviste til sjukehus der det er svært sannsynleg at dei har ein kreftsjukdom, har allereie i dag gode moglegheiter for rask behandling. Utfordringane er langt større for pasientar som blir tilviste med symptom som kan tenkjast å vere kreft, men der det er meir sannsynleg at dei har andre diagnosar. I slike høve må ei mengd komplekse eventualitetar sjekkast ut. Då er 20 verkedagar knapt.

Om koordineringsoppgåva som ligg framfor oss synest formidabel, så er vinsten deretter: Håpet er at erfaringane vi haustar skal kunne overførast til andre tidskritiske pasientgrupper med kompliserte utgreiinger. Og: Sjølv om raskare behandling skulle føre til berre ein liten prosentvis auke i talet på pasientar som blir helbreda, tilseier dette i Noreg fleire hundre pasientar kvart år. Auka i talet på pasientar og pårørande som opplever at sjukehusa verkeleg ytte maksimalt då nauda var størst, vil vere endå større.

Det bør vere motiverande!

Helsing Baard-Christian Schem, fagdirektør Helse Vest RHF

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s