Fire veker som må endre sjukehuset

Baard-Christian SchemLøftet om kreftbehandling innan 20 verkedagar er ei formidabel utfordring – som krev radikal omorganisering i sjukehusa.

Av Baard-Christian Schem, fagdirektør

Aldri har fleire nordmenn fått kreft – meir enn 25 000 får diagnosen kvart år. Aldri har fleire overlevd sjukdommen – rundt 200.000 lever i dag vidare etter minst ei kreftdiagnose.

Utviklinga peikar vidare i same retning: Meir kreft, fleire overlevande. Det første blant anna fordi vi lever lengre, det siste er mogleg takka vere mange små steg i rett retning innanfor forsking, diagnostikk, behandling og organisering av helsetenesta. Kreftbehandling blir stadig meir skreddarsaum, med presise diagnosar og behandling tilpassa akkuat den kreftsjukdommen og den utbreiinga av kreftsjukdommen pasienten har. Dette aukar sjansen for at pasienten overlever med mindre biverknader, men gjer forløpet gjennom sjukehusa langt meir komplisert enn før.

Skreddarsaumen er ei viktig årsak til eit stort problem: Mange pasientar må vente for lenge før dei startar behandling. Uansett kor stor eller liten konsekvens dette har for behandlingsresultatet, er denne ventinga ei stor belastning på pasient og pårørande, og gjer ofte at eit langt pasientforløp ofte kjem ”skeivt ut” frå starten.

I sommar lova statsminister Jens Stoltenberg at pasientar med kreft skal starte behandling seinast 20 verkedagar etter at spesialisthelsetenesta har motteke tilvisinga. Målet er at dette skal gjelde minst 80 % av pasientane, og at lengre venting kun er akseptabel der utgreiinga er særleg komplisert. I praksis betyr det at spesialisthelsetenesta må organisere arbeidet radikalt annleis enn før. Eg meiner tre tiltak skil seg ut som særleg effektive:

  • Meir effektiv informasjonsflyt gjennom alle ledd, inkludert mellom sjukehusa.
  • Innføring av pasientkoordinatorar som ser til at undersøkingane skjer etter ein koordinert plan og blir bestilt samla frå start.
  • Betre og langt raskare dokumentasjon i pasientjournalane, slik at alle som deltek i behandling til ei kvar tid er fullt oppdatert.

Kvifor er desse tiltaka så radikale? Kva enorme utslag kan tiltaka få for kreftpasientane? Svara på desse spørsmåla bloggar eg om neste måndag.

Ha ei riktig god veke så lenge!

Helsing Baard-Christian Schem

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s