Pengane eller helsetilbodet!

Herlof NilssenI Helse Vest er stabil drift med økonomisk overskot eit viktig mål: Berre slik får vi pengar til å byggje betre sjukehus og behandlingstilbod.

Av Herlof Nilssen, administrerande direktør Helse Vest RHF

I samfunnsdebatten blir vi i Helse Vest–leiinga titt skulda for å vere kjenslelause kalkulatorar, levande kulerammer som tel kroner i staden for å sette omsynet til pasientane først.

Her er sanninga: Utan ein solid økonomisk plattform, gode system og stabil drift, er vi ikkje i stand til å utvikle helsetenestene slik pasientane ønskjer og forventar.
Gi meg derfor to minutt til å forklare kvifor Helse Vest gjer lurt i å styre mot eit stabilt økonomisk plussresultat over tid.

Svært mange av sjukehusbygga i Noreg er så nedslitne at dei er modne for riving eller rehabilitering. Eit nødvendig, nytt sjukehus i Stavanger vil koste om lag fem milliardar kroner. Eit nytt barne- og ungdomssenter i Bergen vil koste ca 3,5 milliardar. For å fornye bygningar, medisinteknisk utstyr, IKT og ambulansebilar treng vi 1,5 milliardar kvart år. Kvar skal slike enorme beløp hentast frå? I spesialisthelsetenesta finst det berre eitt svar: Driftsbudsjettet.

Men vi kan vel ta opp lån? Vel, helseføretaka får berre lov å låne pengar av staten, og då berre til nokre få store prosjekt og berre til å dekke 50 % av kostnaden. Resten må vi hente frå overskotet på driftsbudsjettet.

Kvart år får Helse Vest tilført om lag 21 milliardar kroner frå staten. Så blir pengebingen stengt i eit år. Tek pengane slutt i mellomtida, må vi skru ned på aktiviteten ved sjukehusa. Og i motsett tilfelle: Står det pengar att på konto når året er omme, får vi behalda dei for å skape betre helsetenester dei neste åra. Ikkje ei krone av overskotet går til andre enn oss sjølve. For befolkninga er det økonomiske overskotet derfor livsviktig, fordi det gir oss fridom til å byggje betre sjukehus og fleire avdelingar, og investere i forsking og utstyr som gir betre behandling.

Vi kan takke det gode arbeidet som er lagt ned ved sjukehusa på Vestlandet for at Helse Vest går med aukande økonomisk overskot. At vi har kome hit, er ei lykke. Alternativet møter vi hyppig som skrekkhistorier i media: Sjukehus som etter år med driftsunderskot ikkje har råd til nødvendig oppgradering – noko som går ut over pasientane. Det må vi unngå.

Ha ei god veke!

Vennleg helsing Herlof Nilssen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s