Informasjonen må følgje pasienten

Erik HansenSlik det er i dag følgjer informasjon om pasientane i liten grad med gjennom helsetenestene. Skal vi ivareta pasienttryggleiken og sikre effektiviteten, må pasientinformasjonen følgje deg på vegen, skriv Erik M. Hansen i denne vekas blogg.

Av Erik M. Hansen, administrerande direktør i Helse Vest IKT

Tenk deg at du er blir utsett for ei ulykke mens du er på ei reise. Du er medvitslaus og kan ikkje svare legen på spørsmål om du er allergisk, om du tåler narkose, om du går på medisinar eller om du er blødar. Informasjon som berre er eit tastetrykk unna i ei digitalisert verd der legar har tilgang på dei beste verktøya innanfor kommunikasjon, tenkjer du kanskje. Slik er det ikkje.

Tilgangen til pasientdata er i dag styrt av organisasjonstilhøyrsle. Det betyr at helseinformasjon ikkje i tilstrekkeleg grad følgjer pasienten når ho eller han beveger seg mellom sjukehus, fastlege og pleie- og omsorgssektoren. Dagens lovverk og IKT-system kan, i verste fall, gjere informasjon som kan vere avgjerande for å stille korrekt diagnose utilgjengeleg for behandlande legar.

Samhandlingsreforma skal knytte tettare band mellom kommunar og helseføretak. Målet er å gjere avstanden mellom pasient og behandlingstilbod så kort som mogleg.  For å sikre dette må informasjonsflyten mellom sektorane i helsevesenet gli betydeleg lettare enn i dag. Ei nasjonal satsing på IKT for helse- og omsorgstenestene vil vere nødvendig.

La meg teikne utfordringa slik: Når samhandlinga mellom helseføretaka og kommunane blir sett ut i live frå 1. januar 2012, vil ein finne mange variasjonar frå kommune til kommune, også når det gjeld IKT. Kommunane og helseføretaka skal samarbeide slik at det blir teke høgde for det lokale utfordringsbiletet, samtidig som eins og trygg behandling for pasientane skal sikrast. I dette biletet må vi få bukt med at det får vekse fram ulike og dårleg integrerte system, og risikoen dette inneber. Samhandlingsreforma vil krevje auka standardisering, samordning og koordinering på IKT-sida.

Så kva gjer vi i dag? I Helse Vest er innføringa av felles elektronisk pasientjournal eit langt skritt på denne vegen. Og fleire tiltak blir sett i verk for å sikre helsepersonell nødvendig og relevant medisinsk informasjon om pasienten. Ved blant anna å opprette ein nasjonal kjernejournal vil behandlande helsepersonell enkelt få tilgang til grunnleggjande opplysningar om deg som pasient, for eksempel livbergande informasjon som medisinering og kontaktinformasjon til pårørande. Informasjonsflyten mellom organisasjonane i helse- og omsorgssektoren må dessutan gjerast enklare innanfor trygge rammer. Dette krev igjen at det nye regelverket som gir høve til tilgang til pasientdata på tvers av organisasjonar blir teke i bruk.

Utvikling av IKT-systemet i helsesektoren krev statleg finansiering og vil gå over fleire år. Arbeidet vil krevje tydeleg og samkjørt styring. Ei sterk felles nasjonal satsing på IKT, med dei nødvendige økonomiske rammene, vil vere heilt avgjerande for å sikre pasientar trygg og god behandling i åra som kjem.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s